• فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازگرداندن کالاهایی که با گارانتی شرکتی ارسال میگردد ندارد و تمامی مسئولیت کالا بر عهده شرکت گارانتی کننده میباشد، فروشگاه در مورد گوشی هایی که کد فعالسازی آنها اشتباه تایپ شده باشد و یا تاریخ کد فعالسازی گوشی گذشته باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و تنها شرکت گارانتی کننده پاسخگوی نیاز مشتری می باشد .

* توجه: فروشگاه در صورت امکان و به خاطر احترام به مشتری تا جای ممکن در مورد بازگرداندن کالا به شرکت گارانتی کننده محصول کمال همکاری را انجام میدهد، *توجه : فروشگاه تنها کالاهایی را عودت میدهد که اثر هیچ گونه باز شدگی برروی کالا نباشد ، کالا معیوب باشد، رنگ درخواستی اشتباه ارسال شده باشد. *توجه: تنها کالاهای دسته دوم دارای ۲۴ ساعت مهلت تست میباشد که با توجه به نوع کالا در آگهی سایت اعلام میگردد.

فهرست
consectetur Praesent et, non quis leo.